Om arv

Det er ikke mulig å sitte i uskiftet bo i Spania på samme måte som i Norge.
Du kan unngå konsekvensene ved å inngå et gjensidig testament, slik at den lengstlevende ektefellen får full bruksrett til boligen.

Arveavgift i flere ledd:

Gjenlevende ektefelle og øvrige arvinger må betale arveavgift innen seks måneder på den halvdelen av eiendommen som overtas fra avdøde. Ved lengstlevendes død må barna igjen betale arveavgift av lengstlevendes bo. Det betales med andre ord arveavgift i to ledd.

En situasjon som kan unngås ved at den gjenlevende ektefellen for eksempel får en bruksrett på førsteavdødes del av den faste eiendommen, mens selve eiendomsretten går over på barna.

Gjenlevende ektefelle må betale arveavgift på bruksretten, men arveavgiften er lavere enn ved overdragelse av eiendomsretten til den gjenlevende ektefellen.

Til gjengjeld vil eiendommens arveavgiftsverdi reduseres på grunn av bruksretten til gjenlevende.

Vedkommende vil da sitte med 50 prosent eiendomsrett og bruksrett på den andre halvparten. Barna kan altså ikke selge den faste eiendommen uten den gjenlevende ektefellens samtykke.

Stoler man på barn eller barnebarn kan man sette boligen på dem.
Så lenge du sikrer deg en god bruksrett til eiendommen, bør det gå greit. Men du bør også være oppmerksom på at dersom barnet er under 18 år, vil det norske overformynderiet komme inn i bildet. Du er blant annet avhengig av overformynderiets samtykke dersom boligen skal selges, forklarer advokaten.
Setter du boligen på barnebarna, slipper du to ledd på arveavgiften.

Dersom det er tatt opp pantelån på boligen kommer dette til fradrag før arveavgift beregnes.

Eksempel:

Det mest praktiske eksempelet er der hvor et ektepar har to felles barn og eier en bolig til f eks 200 000 euro. Dersom foreldrene er bosatt i Valencia-regionen ved sin død, og de to barna bor i Norge, kan arveavgift pr barn i slike tilfeller gjerne bli i området 1000-2000 euro pr livsarving, ektefellen holdt utenfor.

Bor både foreldre og barn i Norge, er livsarvingenes fribeløp mindre, og de får under samme eksempel en arveavgift på ca 3000 – 3500 euro hver.

Der ektefellen arver alene (bor i Valenciaområdet), blir det første tilfellet over, nærmest uten avgift for ham/henne. Der de begge bor i Norge, blir avgiften mellom 8000 og 9000 euro.

Compare listings

Compare