Om skatt

Når du eier et hus eller en leilighet i Spania, må du ha et spansk personnummer (N.I.E. – Número de Identificatión de Extranjero). Et slikt nummer får du ved å levere inn en skriftlig søknad (utfylt standardskjema) på nærmeste politistasjon som har en utlendingsavdeling. Ta med passet ditt pluss en kopi av de første sidene i passet.

Dette kan også gjøres på den Spanske ambassaden i Oslo.
Du må også levere selvangivelse til de spanske skattemyndighetene.
Ved kjøp av brukt leilighet i Spania må du betale skjøteavgift og gebyrer til Notarius.

Dette varierer fra distrikt til distrikt og ligger mellom 12 – 14% av kjøpsprisen.

Den som eier fast eiendom ved årets slutt, 31. desember, må betale formuesskatt til den spanske staten. Skatten er progressiv og beregnes av nettoverdien (prisen oppgitt i skjøtet minus eventuell belåning). Prosentsatsen stiger fra 0,2 til 2,5 % med stigende verdi. Hver deleier i et boligsameie må betale sin del. Skatten kan betales når som helst i det etterfølgende kalenderåret. Den kan betales i hvilken som helst bank eller hos skattemyndighetene.

Skatten beregnes etter denne modellen:

–   Nettoverdi (prisen ved anskaffelse minus eventuelt lån) mellom 0 og 167 129 euro: 0,2 %

–   Nettoverdi mellom 167 129 og 334 253 euro: 334 euro pluss 0,3 % av beløpet innenfor det oppgitte intervallet

–   Nettoverdi mellom 334 253 og 668 500 euro: 836 euro puss 0,5 % av beløpet innenfor det oppgitte intervallet

–   For den delen av formuen som overstiger 10 695 996 euro, er skattesatsen 2,5 %.

•     På samme måte som for spanjoler som eier to hus, må du for det spanske huset, som regnes som hus nummer to, betale en inntektsskatt for fordelen ved å bo i egen bolig. Skattesatsen er 25 % av 2 % av taksten (valor catastral). Denne skatten skal betales samtidig med formuesskatten, og man bruker samme skjema, som er å få kjøpt hos skattemyndighetene.

•     Hver kommune krever inn en kommunal eiendomsskatt (IBI). Skattesatsen varierer fra kommune til kommune, men er vanligvis ca. 1 % av taksten (valor catastral). Kommunen sender ut faktura på beløpet.

•     Ved avhending av eiendommen en gang i framtiden må det betales en skatt på gevinsten på 35 %. Gevinsten er differensen mellom den offisielle kjøpesummen (innkjøpspris pluss alle nødvendige avgifter i forbindelse med kjøpet), som blir indeksregulert, og den offisielle salgssummen (salgspris pluss alle nødvendige omkostninger ved salget). Hvis du har reparert huset mens du har eid det, kan du også trekke fra utgifter til dette. Tenk på at du må ta vare på alle kvitteringer og fakturaer som tydelig viser hvem som har utført arbeidet og hva som er gjort. Du må også ha skaffet deg byggeløyve (igangsettingstillatelse for byggearbeidet) for å få rett til avdrag. Skatten skal betales innen 3 måneder etter salget. Som sikkerhet for at skattemyndighetene skal få inn pengene, skal den personen som kjøper fra en ikke fast bosatt person, betale 5 % av kjøpesummen direkte til skattemyndighetene. Som selger får du altså bare utbetalt 95 % av salgssummen. Når du siden oppgir salget i selvangivelsen, har du selvfølgelig de 5 % til gode. Hvis skatten på 35 % av gevinsten blir lavere enn 5 % av salgssummen, får du penger tilbake.

•     Ved salget må du som selger også betale en kommunal skatt som i norsk oversettelse blir «tomteverdistigningsskatt» (plus valía). Skatten skal betales innen en måned. Kommunen regner ut det beløpet du skal betale.

•     Som eier av fast eiendom må du også betale renovasjonsavgift, som normalt skal betales to ganger i året. For elektrisitet og vann betaler du direkte til leverandøren. Du må også betale en viss sum til den communidad (sameiet) der du bor. Det er en betaling som skal dekke felles kostnader som man har i det boligkomplekset boligen tilhører. Det kan være slike ting som vedlikehold av svømmebasseng og heis, trappevask, stell av hagen osv.

•     Hvis du har inntekt i Spania – du har kanskje en midlertidig jobb, eller det kan være at du leier ut boligen din – skal du betale 25 % inntektsskatt av det du tjener.

Compare listings

Compare